Képek, videók, igehirdetések, események, Rózsatérről, a családbarát közösség életéből

Karácsony Sándor Rózsatéri Református Óvoda

Református óvodaként életünk egészét áthatja a keresztyén nevelés. E szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket családias, szeretetteljes légkörben. Örömmel figyeljük, amint Csillag és Bárányka csoportunk vegyes életkorú kis közösségében megvalósul, hogy a gyámolításra szoruló, csetlő-botló apróságokból egyre önállóbb, később kisebb társaikat segítő „nagy óvodások” válnak.

Gyermekeink nagy része iskolánkban kezdi meg az 1. osztályt, így többen vannak, akik 3 éves koruktól 14 éves korukig intézményünkben, keresztyén légkörben, keresztyén szellemiségben nevelkedhetnek.

Nálunk az óvoda, az ennek egyenes folytatását jelentő iskola és a gyülekezet élete összefonódik. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink kötődjenek a templomhoz, a gyülekezethez. Jelen vagyunk gyülekezetünkben és szeretettel fogadnak bennünket (pl.: intézményi-ünnepi istentiszteleteken). Örömmel várják a családi, illetve ünnepi istentiszteleteken bemutatott szolgálatainkat. A gyermekek szívesen szolgálnak az idősek között is.

Óvodánkban a hitéleti nevelés elsősorban a lelkészünk által tartott hét-kezdő áhítatokon, a bibliai történetek feldolgozása során és az óvodapedagógusok által tartott napi áhítatokon történik; de a keresztyén értékeket hangsúlyozó munkatársak arra törekednek, hogy az egész napot, minden tevékenységet, kezdeményezést áthasson a keresztyén szellemiség.