Képek, videók, igehirdetések, események, Rózsatérről, a családbarát közösség életéből

Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola

Budapesten négy református általános iskola működik, ezek egyike a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda . Struktúránk vegyes csoportos óvoda, és 6 osztályos általános iskola. Ez utóbbit az indokolja, hogy tanulóink 80-90%-átveszik föl – elsősorban református – 6 osztályos gimnáziumba , és a maradék 2 – 3 gyermek részére nem tudunk 7. és 8. osztályt indítani. A sikeres felvételit segítik elő többek között a tanórákon kívül matematikából és magyarból tartott előkészítő foglalkozások . 

Iskolánknak három fő jellegzetessége van: 

1. Keresztyén szellemiségű , ezen belül református arculatú, de nem zárkózunk el más keresztény felekezetű, vagy akár nem megkeresztelt gyermekek felvételétől sem. (Jelenleg református, katolikus és evangélikus hitoktatást tartunk az iskolában). 
2. Családias légkörű , kis osztálylétszámokkal (évfolyamonként egy osztály). A tanárok, szülők és diákok kapcsolata bensőséges, mely kialakulását elősegíti az igen aktívan több éve működő iskolaszék, valamint az évközi közös ünnepségek, kirándulások. 
3. Karácsony Sándor pedagógiai aktualitásait alkalmazz uk. Pl.: azért, hogy a gyermek a világot, mint egészet ismerje meg, komplex tantárgyakat ( művészet, természetismeret ) tanítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelvi nevelésre. A természet megismerését és megszerettetését elősegíti az évenként minden évfolyamon megrendezésre kerülő erdei iskola . Fontosnak tartjuk a gyermekek autonómiájának tiszteletben tartását is. 

Az első osztályban olvasást-írást Meixner-módszer szerint tanítunk, amely megelőzi a diszlexia ill. diszgráfia kialakulását . Már itt a szokásos tantárgyakon kívül szerepelnek a hittan, a testnevelés-néptánc és a művészet órák is. Negyedik osztálytól angol nyelvet tanulnak a gyermekek. Délután az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően különböző szakkörökön lehet részt venni, pl.: kézműves, sport, angol, számítástechnika . 

A tanévben megemlékezünk a református egyházi és állami ünnepekről. Ezeken kívül több programot szervezünk, amelyekben a gyermekek színdarabokat, néptáncos és komolyzenei produkciókat mutathatnak be családtagjaiknak, ill. más érdeklődőknek. 
Pedagógusaink jól felkészültek, gyermekszeretők. Munkájukat fogadalmuk szerint lelkiismeretesen és áldozatkészen végzik, amit tanulóink jó eredményei és az állami, ill. egyházi iskolák részére szervezett kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken kivívott dobogós helyezései is alátámasztanak. Az intézményünkben jelentős bővítési munka folyik, melynek befejezésekor teljes mértékben meg fogunk felelni az új évezred támasztotta követelményeknek

Location Tour

You could insert a gallery here to create a tour.