Képek, videók, igehirdetések, események, Rózsatérről, a családbarát közösség életéből

Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség

Ami mindannyiunk életéből és életteréből annyira hiányzik, a szeretet, türelem, megértés, bizalom, jóindulat, reménység…,- annak forrását keressük istentiszteleteken, bibliaórákon, különféle kisebb beszélgető körökben: gyermekekkel, fiatalokkal, felnőtt tagjainkkal.
Hisszük, hogy e forrás: Isten szeretete!

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 3,16.

Egyházközségünk 1944-ben alakult – alapító lelkipásztora Ablonczy Dániel -, a valamikori Rózsa téri iskola (ma Jókai Mór Ált. Iskola) biztosította számára az elsõ években az alkalmak lehetőségét.
1947-ben került a gyülekezet – ingatlanvásárlás révén – az akkori Rózsa utca (mai nevén a Jáhn Ferenc utca) 107. alá. Nevét innen nyerte, s a Rózsa téri iskola iránti hálából, s a múlt iránti tisztelet okán nem változtattuk meg nevünket, bár “Rózsa teret” sem a templomunk mellett, sem egész Kispesten nem találunk már.
Új templomépületünkkel (1994), egyházi iskolánkkal (1990), óvodánkkal (1997): a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Intézményével,
Simeon Rózsatéri Idősotthonnal (1994) életterünk sokszínűen kibővült, s mind a nevelésben és oktatásban, mind az idősgondozásban és szociális felelősséghordozásban közösségünk társadalmi feladatokat is ellát.
Körülbelül 200 család: 500 fő tartozik hozzánk, sok-sok gyermek, fiatal, pályakezdő, felnőtt és idős élet.

Ablonczy Kálmán lelkipásztor