Képek, videók, igehirdetések, események, Rózsatérről, a családbarát közösség életéből

Sermons on Máté

A hit harca szép – Evangelizáció 2013 – Ablonczy Zsolt

RÓZSATÉRI
IGEHIRDETÉSEK

EVANGÉLIZÁCIÓ

2013. március 4-8. hétfőtől-péntekig 5 este.

A hit harca szép

Bevezető gondolatok
Ige: 1 Tim 6, 12

Kedves Testvérek!
– A felolvasott ige alapján bátran kimondható az a megállapítás, hogy a hit harca szép;„harcold meg a hit szép harcát”. A keresztyén hitről úgy szól Timóteusnak Pál apostol, mint megvívandó küzdelemről. Az első század második felében, amikor rohamosan terjed a krisztushit a nem zsidó (pogány) területeken is, nem mindegy, hogy Jézus követői milyen eszközökkel győznek a gonosz uralma felett. A szelíd Názáreti Jézus, akit a zsidó nép vezetőinek vádjaira megfeszítettek a rómaiak Jeruzsálemben, azt a meggyőződést ébresztette a benne beteljesült próféciák, a megrendítő tanítások és csodák, és követőinek bizonyságtétele által, hogy ő az egyetlen élő Isten Fia, az Úr, a Krisztus.
A Názáreti Jézusba vetett hit sajátos harcáról mondja Pál apostol, hogy szép.

FENNTARTÁSAINKAT TARTHATATLANNÁ TÉVŐ SZERETET…

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK FENNTARTÁSAINKAT TARTHATATLANNÁ TÉVŐ SZERETET… 2014. január 12 Máté 7, 1-5 Máté 7, 1 Talán sokan vagyunk úgy, mint én magam is, hogy ottfelejtődtem gondolataimban az Atyai házban, ahol otthon szorgalmasan dolgozott a nagyobbik fiú és közben az Atya örömére megérkezett a kisebbik is, a tékozló, a mindent elherdáló fiú és az Atya boldogan ölelte magához. Egy héttel […]

KARÁCSONY IGAZSÁGA

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK – KISPEST RÓZSATÉR 70 ÉVES 1944-2014 KARÁCSONY IGAZSÁGA    Elhangzott 1945 Karácsonyán a Kispest-Rózsatéri Gyülekezetben          Igehirdető: Ablonczy Dániel „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak  az igazságra, mert ők megelégíttetnek.”      (Mt 5,6) Az emberi élet étele és itala az igazság. Nincs semmi, amire nagyobb szükség lenne, és ami jobban hiányozna az emberi életben, mint ez. […]

AZ IGEHIRDETÉS ÉS A HASZON

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK JUBILEUMI ÉV – KISPEST RÓZSATÉR 70 ÉVES 1944-2014 AZ IGEHIRDETÉS ÉS A HASZON Elhangzott a Kispest-Rózsatéri gyülekezetben 1964 – január első vasárnapja Igehirdető: Ablonczy Dániel Mt 13,18-23 / Mt 13,12 „Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van.” Kétségtelen, hogy ez a példázat az igehirdetés eredményességéről és haszontalanságáról […]